หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปันการอ่าน: คณะพยาบาลศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบหนังสือปันการอ่าน พร้อมสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่คณะพยาบาลศาสตร์
aritadmin

รับมอบนิตยสารรายเดือน ทางอีศาน ปีที่11 ฉบับที่ 129 เดือนมกราคม 2566

อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์ มอบนิตยสารรายเดือน ทางอีศาน ปีที่11 ฉบับที่ 129 เดือนมกราคม 2566
aritadmin

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล พ.ศ. 2566

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
aritadmin

โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าในสายวิชาชีพ”

โครงการ "พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าในสายวิชาชีพ" ให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
aritadmin

โครงการปันการอ่าน: วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ส่งมอบ หนังสือปันการอ่าน ณ พื้นที่การเรียนรู้ Co-Learning Space ณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
aritadmin