หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566
Sarunyawee Kuntawee

แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แนะนำวารสารออกให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 .
Sarunyawee Kuntawee

เตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 9

ทีมงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ร่วมกับฝ่ายโสตของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการปันการอ่าน: คณะพยาบาลศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบหนังสือปันการอ่าน พร้อมสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่คณะพยาบาลศาสตร์
aritadmin

รับมอบนิตยสารรายเดือน ทางอีศาน ปีที่11 ฉบับที่ 129 เดือนมกราคม 2566

อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์ มอบนิตยสารรายเดือน ทางอีศาน ปีที่11 ฉบับที่ 129 เดือนมกราคม 2566
aritadmin

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล พ.ศ. 2566

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
aritadmin

โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าในสายวิชาชีพ”

โครงการ "พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าในสายวิชาชีพ" ให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
aritadmin

โครงการปันการอ่าน: วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ส่งมอบ หนังสือปันการอ่าน ณ พื้นที่การเรียนรู้ Co-Learning Space ณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
aritadmin