สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566
Sarunyawee Kuntawee

แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แนะนำวารสารออกให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 .
Sarunyawee Kuntawee