เตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 9

 55 total views,  1 views today

ทีมงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ร่วมกับฝ่ายโสตของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Categories: