ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 13 total views,  1 views today

ขอเชิญบุคคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง

การเตรียมตัว

1) มีมือถือที่มีเบอร์โทร และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ ใช้คอมพิวเตอร์(แต่ต้องมีมือถือเพื่อรับ OTP)

2) คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

https://itas.nacc.go.th/go/iit/xzerg6

หรือ สแกน QRCODE

3) รหัสหน่วยงาน

2880e1 (สองแปดแปดศูนย์อีหนึ่ง)

4) รอรับ OTP แล้วประเมิน

Categories: