โครงการปันการอ่าน: คณะพยาบาลศาสตร์

 64 total views,  1 views today

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งมอบหนังสือปันการอ่านพร้อมสวัสดีปีใหม่ 2566 ณ ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง

รับมอบ หนังสือปันกันอ่านพร้อมนี้ได้ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2566 ในการนี้ด้วย

Categories: