ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล พ.ศ. 2566

 31 total views,  1 views today

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (สำหรับนักศึกษา) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Categories: