โครงการปันการอ่าน: วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

 33 total views,  1 views today

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งมอบ หนังสือปันการอ่าน ณ พื้นที่การเรียนรู้ Co-Learning Space ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณโดยได้รับเกียรติจาก คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท

รับมอบ หนังสือปันกันอ่านพร้อมนี้ได้ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2566 ในการนี้ด้วย

Categories: