แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 153 total views,  1 views today

.

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

กำหนดส่งแบบประเมินภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566

ขั้นตอนการทำแบบประเมินตนเอง

  1. เข้าระบบประเมินบุคลากร (ปุ่มด้านล่าง) ด้วยอีเมล 365.sskru.ac.th
  2. หลังจากเข้าระบบแล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินใหม่ไฟล์ excel ชื่อ “แบบประเมินสายสนับสนุน.xlsx” มาป้อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเอง โดยแบบประเมินจะยึดตามฟอร์มของมหาวิทยาลัยและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมของกรรมการสำนักแล้ว (ตัวอย่างรูป )
  3. หลังจากป้อนข้อมูลไฟล์แบบประเมินเสร็จแล้ว ให้อัพโหลดไฟล์แบบประเมินได้ที่โฟลเดอร์ ชื่อผู้ประเมิน พร้อมอัพไฟล์หลักฐานในโฟลเดอร์ “หลักฐาน”
  4. กำหนดส่งแบบประเมินภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566
  5. บุคลากรต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยให้โพสถามในกลุ่ม arit