ฐานข้อมูลออนไลน์สืบค้นฟรี

Loading

.

.

ฐานข้อมูลออนไลน์สืบค้นฟรี

ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชาขนาดใหญ่ เข้าถึงบทความอย่างรวดเร็วจากฐานข้อมูลวารสารวิชาการและวารสารอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ ดีที่สุดสำหรับการวิจัยเชิงวิชาการ

URL : https://www.galethailand.com/gale-onefile-databases

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านบริหารธุรกิจ ให้ข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกผ่านสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจและการค้าชั้นนำ มีการอัพเดตเนื้อหาใหม่ทุกวัน

URU : https://link.gale.com/apps/ITBC?u=thsskru

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจและเทคนิคชั้นนำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

URU : https://link.gale.com/apps/CDB?u=thsskru

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านศึกษาศาสตร์ ให้บริการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นการบริหาร, เงินทุน, และนโยบายดีที่สุดสำหรับนักการศึกษา, ผู้ดูแลระบบ, และนักศึกษาด้านการศึกษา

URL : https://link.gale.com/apps/PROF?u=thsskru

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด ในหลากหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาที่ได้รับการอัพเดตใหม่ทุกวัน

URL : https://link.gale.com/apps/PPGS?u=thsskru

เครื่องมือการค้นแบบ Cross search สามารถค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Gale eBooks และวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Gale Academic OneFile: Select ได้

URU : https://link.gale.com/apps/GPS?u=thsskru

ฐานข้อมูลนิตยสาร NatGeo ตั้งแต่ฉบับแรกในปี ค.ศ. 1888 จนถึงฉบับปัจจุบันเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

URL : https://link.gale.com/apps/NGMA?u=thsskru

เป็นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่พัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) ซึ่งเป็นเครือข่ายนักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ นำโดย Simon Fraser University ร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในแคนาดาและอเมริกา PKP ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาซอฟแวร์สำหรับการเผยแพร่งานวิชาการโดยมีนโยบายของการใช้งานโปรแกรมแบบเปิดเผยซอร์สโค๊ด เปิดให้ผู้สนใจสามารถดาวโหลดไปใช้และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่สงวนลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาตแบบสาธารณะ หรือ (GNU General Public License, GNU GPL, GPL) ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซทั่วไป

URL : https://www.tci-thaijo.org

.

.

.