ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

Loading

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่มีทั้งที่ถูกลิขสิทธิ์และผิดกฎหมาย ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้สำหรับการทำงานวิจัยและการเรียนการสอนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1. Microsoft Azure ให้บริการโปรแกรมไมโครซอฟท์ลิขสิทธิ์ สำหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดังนี้

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Education (กำลังดำเนินการ)
 • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2019,2022
 • Skype for Business 2019
 • Microsoft R Server 9.1.0
 • Microsoft Visio 2016,2019 / Microsoft Project 2016,2019
 • Visual Studio Code
 • Visual Studio for Mac
 • Machine Learning Server

การให้บริการ Microsoft Azure ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีเงื่อนไขหลักในการใช้งาน คือ ต้องเป็นนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วหรือไม่ได้เป็นนักศึกษาปกติ หรือไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การใช้งานถือว่าผิดข้อตกลงและผิดกฎหมาย

คู่มือการเข้าใช้บริการ

สามารถเข้าใช้บริการด้วยบัญชี @365.sskru.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

2. Microsoft Office 365 & Google apps for education ให้บริการโปรแกรม Microsoft Office365 และ E-mail SSKRU สำหรับให้บริการบุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดังนี้

 • Email, office365 (Word, Excel, PowerPoint,… แบบออนไลน์)
 • Power BI, Project, Sway, Visio, To Do, Yammer
 • พื้นที่เก็บข้อมูล Microsoft Onedrive 1 TB
 • พื้นที่เก็บข้อมูล Google Drive 15 GB

สามารถเข้าใช้บริการด้วยบัญชี @365.sskru.ac.th (Microsoft) และ @sskru.ac.th (Google) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

3. แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ (Video Conference Platform) 

 • Zoom – รองรับผู้เข้าร่วมการประชุม/เรียนออนไลน์ สูงสุด 300 คน แบบไม่จำกัดเวลา (เฉพาะหน่วยงาน)
 • Google Meet – รองรับผู้เข้าร่วมการประชุม/เรียนออนไลน์ สูงสุด 100 คน แบบไม่จำกัดเวลา
 • Microsoft Teams – รองรับผู้เข้าร่วมการประชุม/เรียนออนไลน์ สูงสุด 300 คน แบบไม่จำกัดเวลา (กรณีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ให้ติดต่อขอบัญชีที่รองรับได้มากขึ้น)

การใช้บริการ Zoom เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ส่วน Google Meet เข้าใช้บริการด้วยบัญชี @sskru.ac.th และ Microsoft Teams เข้าใช้บริการด้วยบัญชี @365.sskru.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่