วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ARIT

ปฏิทินกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตั้ง : เลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์-โทรสาร : 0 4561 7984 เพจสำนัก : https://www.facebook.com/ARITSSKRU

ปรัชญา “ศูนย์การเรียนรู้ ควบคู่บริการ เชี่ยวชาญนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี” วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด”

Contact Us

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ